Çerez Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni

ERRA MOBİLYA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla   çerez politikamız ve çerezlere ilişkin aydınlatma metnimizi sizlere sunmaktayız.
ŞİRKET olarak, https://www.blend-r.com  web sitesinde (“Site”), sitenin uzantılarında, uygulamalarımız yahut dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi veya çevrimdışı mecralarımızı kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.
İşbu Çerez Politikası’nın amacı, Ortamlara erişim esnasında kullanılmakta olan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerin işlenmesine dair sizlere bilgi vermektir.  İşbu metinde, sitemizde ve uygulamalarımızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz konusunda sizlere bildiriyoruz.
ŞİRKET olarak sitemizde ve uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri gerekmesi durumunda kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamalarımıza yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Politikası’nın hükümlerini öncesinde sitemizde yayınlamak ve gerekli aydınlatmayı yapmak koşuluyla dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme           tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin ŞİRKET tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; (KVKK Politikası linki)  ŞİRKET Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 
Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

  • Sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, Sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.
Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (http/:..........) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.
Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:


  • Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler internet sitemizin doğru bir biçimde çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup, oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatik olarak silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.


  •  İstatistik Analizi Çerezleri:

Bu çerezler sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemizi sağlar. Hangi sayfaların en fazla ve en az ziyaret edildiğini, ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiklerini ve sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını test etmemize yardımcı olurlar.  


  • Sosyal Medya Eklenti Çerezleri:

İnternet sitemizde Instagram ve diğer platformlar için sosyal ağlar butonu ile sayfalarımızdaki içerik sosyal ağlarda paylaşılabilir. ŞİRKETİN ilgili platformlardaki profiline ulaşılabilir. Bu araç, kullanıcı verilerini bu platformların operatörlerine otomatik olarak aktarmaz, yalnızca kullanıcı bu butonların birine aktif olarak tıkladığında ağlar ve kullanıcılar arasında doğrudan temas kurar.


  • İşlevsel Çerezler:

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
İstatistik ve analiz çerezleri sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemizi sağlar. Bu çerezler, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
Sosyal medya eklenti çerezleri, kullanıcıların sitelerine entegre edebilecekleri sosyal eklenti modülleri sunmaktadır. Aynı anda sosyal medya hesabında oturumunuz açıksa veya sosyal medya çerezleri tarayıcınızda kayıtlıysa, sosyal medya sağlayıcı internet sitemizdeki ziyaretinizi tanıyabilir ve sosyal medya profilinizde bu aktiviteleri gösterebilir. Bir sosyal ağ üzerinde bir hesabınız bulunmamış, eklentinin sağlayıcısına giriş yapmamış veya eklenti tıklamamış olsanız bile sosyal medya sağlayıcıların ziyaret edilen bir internet sitesinin URL bilgisi veya IP adresi gibi bilgileri kaydetmesi mümkündür. Açık rıza olmaksızın, sosyal ağların, kendi ağlarına üye olmayanlar hakkında sosyal eklentiler aracılığıyla veri toplaması için herhangi bir yasal dayanak yoktur. Bu nedenle, bu çerezler, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:Elementor Çerezleri

Web sitesinde yer alan içeriklerin üretiminde Elementor kullanıyoruz.

Çerez İsmi

Çerezin Amacı

Çerez Tipi

Çerezin Saklama Süreci

elementor

İnternet sitesinde yapılan eylem ve işleri saklar

Birinci taraf çerez

KalıcıGoogle Analytics Çerezleri

Bu internet sitesi, Google Inc.'in ("Google") bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve internet sitesi kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan bir çerez türüdür. Bu internet sitesini kullanımınızla ilgili olarak çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'de bulunan Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. İnternet sitemizin kullanımını analiz etmek ve düzenli olarak iyileştirmek için Google Analytics kullanıyoruz. Elde ettiğimiz istatistikleri, hizmetlerimizi geliştirmek için kullanmaktayız.
Ayrıntılı bilgi için https://policies.google.com/privacy adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çerez İsmi

Çerezin Amacı

Çerez Tipi

Çerezin Saklama Süreci

_ga

Ziyaretçinin internet sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder

Üçüncü taraf çerez

2 yılInstagram

Ayrıntılı bilgi için https://help.instagram.com/1896641480634370/?helpref=uf_share


Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.
Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

- Google Chrome
(https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en)

- Mozilla Firefox
(https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-trackingprotection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-websitepreferences&redirectlocale=en-US)

- Microsoft Internet Explorer
(https://support.microsoft.com/en-gb/windows/deleteand-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d)  

- Microsoft Edge
( https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/microsoft-edge-g%C3%B6z-atma-verileri-ve-gizlilik-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd 

-Yandex Browser

( https://browser.yandex.com.tr/help/personal-data-protection/cookies.html )

- Safari
(https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732)

- Opera
(https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/)


Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
•          kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•          kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•          kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•          yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•          kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•          KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•          işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•          kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına   sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınızla ilgili başvurularınızı kişisel veri sahipleri olarak bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza info@blend-r.com adresini kullanarak ŞİRKET’e iletebilirsiniz.  Talebiniz 30 gün içinde sonuçlandırılarak cevap iletilecektir. Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ’i gereğince
ŞİRKET tarafından ücret istenebilecektir.

Son Güncelleme Tarihi: 03.10.2023